sv-SEen-GB

FAQ

Undrar du över något eller har med problem med ditt medlemskap? Nedan listas vanliga frågor och svar rörande medlemskap och studentkort som säkert kan ge dig hjälp. Hittar du inte svar på dina frågor, kontakta din nation eller kår.

Problem med inloggning/registrering

Jag kan inte logga in på studentportalen med min mailadress

Den mailadress du ska använda för att logga in på studentportalen står angiven i din terminsräkning. Fungerar inte detta så kontakta din nation eller kår så hjälper de dig

Jag vet inte om jag har en mailadress registrerad.

Är du sedan tidigare medlem men inte har en mailadress angiven ber vi dig kontakta din nation eller kår. Vill du bli medlem i Studentlund men inte varit medlem tidigare är du välkommen att registrera dig med personnummer och anmälningskod här

Min anmälningskod fungerar inte

Var god kontakta den kår som din utbildning tillhör, de hjälper dig att lösa problemet.

Jag hittar inte min anmälningskod

Anmälningskoden för din kurs eller ditt program finns på ditt antagningsbesked som du kan hitta på www.antagning.se. Anmälningskoden är angiven i fö ljande form, LU-XXXX, och är unik för den kurs eller det program du läser.

Jag har ingen anmälningskod

Alla studenter vid Lunds universitetet ska ha en anmälningskod. Skulle det vara så att du inte hittar din anmälningskod eller den inte fungerar, se ovan: “Jag hittar inte min anmälningskod” eller “Min anmälningskod fungerar inte”. Studerar du vid annat lärosäte än Lunds universitetet men vill bli medlem i Studentlund ändå, kontakta din nation eller kår för att få reda på vad som gäller för just dig och för att få hjälp med registrering. För er som är utbytesstudenter så finns anmälningskoden angiven i det mail ni fick från Lunds universitet med tillfälligt personnummer, universitetsmailadress samt övrig information. För att kunna registrera dig måste du ha fått detta tillfälliga personnummer (ÅÅMMDD - XXXX) från universitetet. Skulle ni sakna denna information, kontakta International Desk så kan de hjälpa dig.

Jag har inget tillfälligt personnummer från Lunds universitet (ÅÅMMDD - XXXX)!

För er som är utbytesstudenter så finns ditt tillfälliga personnummer angivet i det mail ni fick från Lunds universitet med anmälningskod, tillfälligt personnummer, universitetsmailadress samt övrig information. För att kunna registrera dig måste du ha fått detta tillfälliga personnummer (ÅÅMMDD - XXXX) från universitetet. Skulle ni sakna denna information, kontakta International Desk så kan de hjälpa dig. Kontaktuppgifter till International Desk hittar du här här

Fel medlemskap

Jag har blivit kopplad till fel kår

Tag med ditt antagningsbesked och legitimation till den kår som din utbildning tillhör så hjälper de dig att byta kårmedlemskap.

Jag skulle vilja byta nation

Jag är ny medlem för terminen, alltså novisch. Som novisch har du möjlighet att under hela din första termin byta nation. Det du behöver göra då är att ta kontakt med den nation som du vill byta till, så hjälper de dig att ordna allt.

Jag är medlem sedan tidigare

Bortse från den räkning du får hem i brevlådan med ditt nuvarande nationsmedlemsskap och gå till den nation som du önskar att byta till. Observera att det inte går att byta nation om man redan har betalat sin terminsräkning för terminen.

Jag har blivit kopplad till fel kår OCH vill byta nation

Tag med ditt antagningsbesked och legitimation till den nation som du vill byta till. Kårer får endast hjälpa dig att byta kår, medan nationerna kan hjälpa till med både ditt kår- och nationsmedlemskap. Kom ihåg att det som tidigare medlem inte går att byta nation om du redan har betalat din terminsräkning för terminen. Bortse därför från den räkning du fått hem i brevlådan.

Övriga frågor

Min adress eller mina personuppgifter stäämmer inte.

En del av uppgifterna, t.ex. adress, kan du ändra själv genom att logga in på din profil med mailadress och lösenord på studentlund.upright.se. För felaktiga uppgifter som inte kan ändras på din profil, kontakta din nation eller kår för att få det åtgärdat. Gör gärna detta innan du betalar din räkning för terminen, så att du inte riskerar att ditt studentkort skickas till fel adress. Observera att våra register inte är kopplade till Svensk Adressändring. Det ligger på medlemmens enskilda ansvar att meddela sin kår och nation den nya adressen, alternativt uppdatera den själv via studentportalen.

Vad händer när jag har betalat?

När du har betalat din terminsräkning registreras betalningen centralt och en beställning på ditt studentkort görs. Betalar du med debit-/kreditkort direkt via studentlundsportalen registreras betalningen med en gång och ditt kort gåår till beställning samma dag. Betalar du via internetbank kan det ta upp till 3 bankdagar för betalningen att registreras, och då fördröjs också leveranstiden av ditt studentkort något. Observera att ditt medlemskap inte blir giltigt förrän betalningen registrerats hos oss. Ditt studentkort bör komma hem till dig inom 14 arbetsdagar efter det att vi mottagit din betalning. Om du inte har fått ditt studentkort, kontakta din nation eller kår. Du kan se information om ditt kort genom att logga in på din profil på studentlund.upright.se/redan-medlem.

Jag har inte fått mitt studentkort!

Om du inte fått ditt studentkort hem i brevlådan 14 arbetsdagar efter att du har betalat, kontakta din nation eller kår. De kan hjälpa dig att se vad som hänt och beställa ett nytt kort till dig. Säkerställ också att du angivit rätt adress på din profil på studentlund.upright.se, så att ditt studentkort säkert hittar fram. Du kan också använda Studentkortets app och ditt digitala kort i väntan på att ditt studentkort ska komma.

Jag har tappat mitt studentkort!

Tag kontakt med din nation eller kår så hjä lper de dig att beställa ett nytt kort. Under tiden kan du ladda ned Studentkortets app för att få en digital version av kortet, nationen kan alternativt ordna ett tillfälligt medlemsintyg till dig. Båda lösningarna ger dig tillträde till det ditt studentlundskort annars skulle ha gjort.

Jag vill inte vara medlem längre.

Vill du inte vara medlem låter du bara bli att betala den räkning du fått hem i brevlådan. Det finns inget betalningskrav på räkningen och man är bara medlem så länge man betalar.

© Terminsräkningsföreningen 2018