sv-SEen-GB

Terminsräkningsföreningen (TRF) är ett samarbete mellan åtta kårer och samtliga nationer vid Lunds universitet. TRF administrerar terminsräkningar och medlemskap till de anslutna organisationerna och hanterar omkring 55 000 betalningar om året.

Via din terminsräkning betalar du medlemsavgift till din kår, nation och Akademiska Föreningen. Kontrollera att alla uppgifter på räkningen stämmer och betala sedan för ditt medlemskap med bankkort eller via din internetbank. Observera att transaktionen inte genomförs förrän 2-3 bankdagar senare om du betalar via internbank, betalar du med kort sker betalningen direkt.

Terminsräkningsföreningens medlemsorganisationer är:

Kårer

Corpus Medicum:

  • Medicinska Föreningen
  • Sydsvenska Sjukgymnastinstututets Studentförening
  • Vårdvetenskapliga Studentföreningen

Humanistiska och teologiska studentkåren

Juridiska Föreningen

Lundaekonomerna

Lunds Doktorandkår

Lunds naturvetarkår

Samhällsvetarkåren vid Lunds universitet

Studentkåren vid konstnärliga fakulteten i Malmö:

  • Musikhögskolan
  • Konsthögskolan
  • Teaterhögskolan

Nationer

Östgöta nation

Västgöta nation

Smålands nation

Lunds nation

Malmö nation

Helsingkrona nation

Sydskånska nationen

Kristianstads nation

Blekingska nationen

Göteborgs nation

Hallands nation

Kalmar nation

Wermlands nation

© Terminsräkningsföreningen 2018